BIPBIP
 bip.spzoz.krotoszyn.pl
    
 Kategorie 
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Pozostałe grupy informacji publicznej
 
 Linki 
PCPR w Krotoszynie
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
 
 Narzędzia 
WyszukiwarkaWyszukiwarka
StatisticsStatystyki odwiedzin
ZalogujZaloguj
RedaktorzyRedaktorzy
Rejestr zmianRejestr zmian
InstrukcjaInstrukcja obłsugi


Wykorzystano phpBB GNU/GPL
Kategoria: Rok 2010
[ Wersja do druku ]
  Przetarg: Rozbudowa i doposażenie SOR w Szpitalu Powiatowym

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ 4.845.000 EURO
zamawiający:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. Młyńska 2 w KROTOSZYNIE
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - II etap modernizacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie

1. Pliki do pobrania:
- ogłoszenie o zamówieniu (PDF)
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF)
- załącznik nr 1 - umowa na rozbudowę(PDF)
- załącznik nr 2 - formularz ofertowy (PDF)
- załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków (PDF)
- załącznik nr 4 - wykaz robót budowlanych (PDF)
- załącznik nr 5 - wykaz osób z oświadczenia (PDF)
- załącznik nr 6 - projekt budowlany (PDF)
- załącznik nr 7 - specyfikacja wykonania i odbioru - roboty budowlane (PDF)
- załącznik nr 8 - specyfikacja wykonania i obioru - ogólne (PDF)
- załącznik nr 9 - specyfikacja wykonania i odbioru - roboty sanitarne (PDF)
- załącznik nr 10 - specyfikacja wykonania i odbioru - roboty elektryczne (PDF)
- załącznik nr 11 - specyfikacja wykonania i odbioru - roboty drogowe (PDF)
- załącznik nr 12 - specyfikacja wykonania i odbioru - wentylacja i klimatyzacja (PDF)
- załącznik nr 13 - specyfikacja wykonania i odbioru - gazy medyczne (PDF)
- załącznik nr 14 - przedmiar na roboty budowlane dla konstrukcji budynku (PDF)
- załącznik nr 15 - przedmiar na roboty budowlane I piętro (PDF)
- załącznik nr 16 - przedmiar na roboty budowlane wykończeniowe (PDF)
- załącznik nr 17 - przedmiar na węzeł cieplny (PDF)
- załącznik nr 18 - przedmiar na instalacje sanitarne (PDF)
- załącznik nr 19 - przedmiar na roboty elektryczne (PDF)
- załącznik nr 20 - przedmiar na instalację gazów medycznych (PDF)
- załącznik nr 21 - przedmiar na jednostki zasilające (PDF)
- załącznik nr 22 - przedmiar na kanalizację deszczową (PDF)
- załącznik nr 23 - przedmiar na kanalizację sanitarną (PDF)
- załącznik nr 24 - przedmiar na wentylację (PDF)
- załącznik nr 25 - przedmiar na wycinkę drzew (PDF)

2. Wyjaśnienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- Wyjaśnienie siwz 1 (PDF)
- Wyjaśnienie do siwz - 15.09.2010 (PDF)
- Wyjaśnienie do siwz - 24.09.2010 (PDF)
- architektura - 24.09.2010 (PDF)
- architektura opis - 24.09.2010 (PDF)
- drogi - 24.09.2010 (PDF)
- gazy medyczne - 24.09.2010 (PDF)
- instalacja elektryczna - 24.09.2010 (PDF)
- instalacja elektryczna - opis - 24.09.2010 (PDF)
- instalacje sanitarne - 24.09.2010 (PDF)
- instalacje sanitarne - opis - 24.09.2010 (PDF)
- konstrukcja - 24.09.2010 (PDF)
- konstrukcja - opis - 24.09.2010 (PDF)
- technologia - 24.09.2010 (PDF)
- technologia - opis - 24.09.2010 (PDF)
- wentylacja i klimatyzacja - 24.09.2010 (PDF)
- daszki - 24.09.2010 (PDF)
- balustrady - 24.09.2010 (PDF)
- wykończenie pomieszczeń - 24.09.2010 (PDF)
- przedmiar drogi wewnętrzne - 24.09.2010 (PDF)
- Wyjaśnienie do siwz - 27.09.2010 (PDF)

3. Odwołania:

4. Informacja o wyniku postępowania:
- Ogłoszenie wyników (PDF)
- Ocena ofert - druk ZP-21 (PDF)


 Strona 1 z 1
Autor:  Jarek Ratajek
Data utworzenia: 01 Wrz 2010 15:47
Ostatnio zmieniany: 02 Lis 2010 11:11

[ Rejestr zmian ]
[ Strona główna ]