BIPBIP
 bip.spzoz.krotoszyn.pl
    
 Kategorie 
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Pozostałe grupy informacji publicznej
 
 Linki 
PCPR w Krotoszynie
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
 
 Narzędzia 
WyszukiwarkaWyszukiwarka
StatisticsStatystyki odwiedzin
ZalogujZaloguj
RedaktorzyRedaktorzy
Rejestr zmianRejestr zmian
InstrukcjaInstrukcja obłsugi


Wykorzystano phpBB GNU/GPL
Kategoria: Rok 2010
[ Wersja do druku ]
  Przetarg:Pełnienie nadzoru inwestorskiego...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ 193 TYS. EURO
zamawiający:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. Młyńska 2 w KROTOSZYNIE
ogłasza przetarg nieograniczony na:
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO-II ETAP MODERNIZACJI SZPITALA POWIATOWEGO W KROTOSZYNIE

1. Pliki do pobrania:
- Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF)
- załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF)
- załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (PDF)
- załącznik nr 3 - Oświadczenie (PDF)
- załącznik nr 4 - Wykaz zamówień/usług (PDF)
- załącznik nr 5 - Wykaz osób wraz z oświadczeniem(PDF)
- załącznik nr 6 - Projekt umowy (PDF)
- załącznik nr 7 - Projekt budowlany(PDF)
[url=http://spzoz.krotoszyn.pl/przetargi/2010/nadzor_03/zal_8.pdf] - załącznik nr 8 - Specyfikacja wykonania i odbioru - roboty budowlane
(PDF) [/url]
- załącznik nr 9 - Specyfikacja wykonania i odbioru - ogólne(PDF)
- załącznik nr 10 - Specyfikacja wykonania i odbioru - roboty sanitarne (PDF)
- załącznik nr 11 - Specyfikacja wykonania i odbioru - roboty elektryczne (PDF)
- załącznik nr 12 - Specyfikacja wykonania i odbioru - roboty drogowe (PDF)
- załącznik nr 13 - Specyfikacja wykonania i odbioru - wentylacja i klimatyzacja (PDF)
- załącznik nr 14 - Specyfikacja wykonania i odbioru - gazy med. (PDF)


2. Wyjaśnienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- Wyjaśnienia do SIWZ (PDF)


3. Odwołania:

4. Informacja o wyniku postępowania:
- Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF)
- Ocena ofert - druk ZP-21 (PDF)


 Strona 1 z 1
Autor:  joasiar
Data utworzenia: 21 Maj 2010 16:47
Ostatnio zmieniany: 15 Cze 2010 14:50

[ Rejestr zmian ]
[ Strona główna ]